SPC

Speciálně pedagogické centrum Mnichovo Hradiště

Naše SPC poskytuje služby především dětem s mentálním postižením a vadami řeči

Činnost SPC MH

 • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků
 • zpracovává odborné podklady pro integraci těchto žáků do škol a školských zařízení
 • zajišťuje speciálně pedagogickou péči a vzdělávací činnosti
 • provádí psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • zpracovává podklady pro IVP (individuální vzdělávací plán)
 • v případě potřeby navrhuje zařazení do speciálního vzdělávání
 • provádí přímou práci s žákem
 • provádí intervenci v terénu

Nabízí:

 • poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole
 • zapůjčuje odbornou literaturu a pomůcky
 • spolupracuje se školními poradenskými pracovišti, pedagogicko psychologickými poradnami a středisky výchovné péče
 • pečuje o žáky s vadami řeči – provádí logopedickou diagnostiku a nápravu vad řeči
 • pracuje s dětmi se SVP (speciálně vzdělávací potřeby)

Zaměstnanci SPC MH

Mgr. Jana Vízková, speciální pedagog, logoped, vedoucí SPC

e-mail zvs.mh@seznam.cz

Mgr. Hana Slánská, psycholog

Mgr. Soňa Razáková, speciální pedagog, etoped

Mgr. Libuše Janoušková, speciální pedagog, logoped, surdoped

Mgr. Jana Mendlíková, speciální pedagog, metodik

Mgr. Hana Vrzáňová, speciální pedagog, logoped

Mgr.et Mgr. Romi Demjanová, speciální pedagog, logoped

Mgr. Zuzana Hladíková, SPUCH (specifické poruchy učení a chování), metodik, didaktik

Mgr. Martina Langová, speciální pedagog, logoped

Mgr. Barbora Kučerová, speciální pedagog, logoped

Pracovní doba:

PO – ČT              7:30 – 15:30

PÁ                       7:30 – 14:00