GDPR

Základní škola, Mnichovo Hradiště, Švermova 380, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gdxxgaq, emailem na adrese zvs.mh@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola, Mnichovo Hradiště, Švermova 380, ulice Jana Švermy 380, 295 01 Mnichovo Hradiště. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Marek Hubař, e-mail: marek.hubar@hvhsystem.cz.