Pedagogický sbor

Ředitelka:

Mgr. Soňa Razáková - zvs.mh@seznam.cz, zs@3zsmh.cz

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Jana Vízková

Učitelé:

Mgr. Jana Mendlíková

Mgr. Iva Žďánská

Mgr. Libuše Janoušková

Mgr. Zuzana Hladíková

Mgr. Hana Vrzáňová

Mgr. Rudolf Vízek

Mgr. et Mgr. Romi Demjanová

Mgr. Barbora Kučerová

Bc. Martina Langová

Mirka Jiráčková

Asistentky pedagoga:

Jana Freislebenová

Hana Nosková

Ing. Marcela Havlíková

Vedoucí vychovatelka:

Hana Nevyhoštěná

Vychovatelka:

Ivana Matoušková

Velikost zobrazení
Kontrast barev