Pedagogický sbor

Ředitelka:

Mgr. Soňa Razáková – zvs.mh@seznam.cz, zs@3zsmh.cz, sona.razakova@3zsmh.cz

Kontakt: +420 604 994 350

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Zuzana Hladíková – zuzana.hladikova@3zsmh.cz

Vedoucí SPC (Speciálně pedagogické centrum):

Mgr. Jana Vízková – jana.vizkova@3zsmh.cz

Mgr. Jana Mendlíková – speciální pedagog

Učitelé:

Mgr. Libuše Janoušková – libuse.janouskova@3zsmh.cz

Mgr. Hana Vrzáňová – hana.vrzanova@3zsmh.cz

Ing. Pavel Banýr – pavel.banyr@3zsmh.cz

Mgr. et Mgr. et Mgr. Romi Demjanová – romi.demjanova@3zsmh.cz

Mgr. Barbora Kučerová – barbora.kucerova@3zsmh.cz

Mgr. Martina Langová – martina.langova@3zsmh.cz

Ing. Marcela Havlíková – marcela.havlikova@3zsmh.cz

Mgr. Veronika Vanclová – veronika.vanclova@3zsmh.cz

Mgr. Jana Mejsnarová – jana.mejsnarova@3zsmh.cz

Bc. Věra Ráczová – vera.raczova@3zsmh.cz

Kryštof Razák – krystof.razak@3zsmh.cz

Asistentky pedagoga:

Adéla Vejmolová – adela.vejmolova@3zsmh.cz

Ivana Matoušková – ivana.matouskova@3zsmh.cz

Romana Šorejsová – romana.sorejsova@3zsmh.cz

Silvie Tokanová – silvie.tokanova@3zsmh.cz

Iva Vosáhlová – iva.vosahlova@3zsmh.cz

Jitka Prokšová – jitka.proksova@3zsmh.cz

Vedoucí vychovatelka:

Hana Nevyhoštěná – hana.nevyhostena@3zsmh.cz

Vychovatelka:

Ivana Matoušková – ivana.matouskova@3zsmh.cz

Jitka Prokšová – jitka.proksova@3zsmh.cz

Další zaměstnanci:

Barbora Kučerová – školnice, uklízečka

Alexandra Zezulová – uklízečka

Zdeněk Kučera – údržbář

Jiří Eis – topič