Pedagogický sbor

Ředitelka:

Mgr. Soňa Razáková – zvs.mh@seznam.cz, zs@3zsmh.cz, sona.razakova@3zsmh.cz

Kontakt: +420 604 994 350

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Zuzana Hladíková – zuzana.hladikova@3zsmh.cz

Vedoucí SPC (Speciálně pedagogické centrum):

Mgr. Jana Vízková – jana.vizkova@3zsmh.cz

Mgr. Jana Mendlíková – speciální pedagog

Učitelé:

Mgr. Libuše Janoušková – libuse.janouskova@3zsmh.cz

Mgr. Hana Vrzáňová – hana.vrzanova@3zsmh.cz

Mgr. Rudolf Vízek – rudolf.vizek@3zsmh.cz

Mgr. et Mgr. Romi Demjanová – romi.demjanova@3zsmh.cz

Mgr. Barbora Kučerová – barbora.kucerova@3zsmh.cz

Mgr. Martina Langová – martina.langova@3zsmh.cz

Ing. Marcela Havlíková – marcela.havlikova@3zsmh.cz

Mgr. Veronika Vanclová – veronika.vanclova@3zsmh.cz

Bc. Věra Ráczová – vera.raczova@3zsmh.cz

Asistentky pedagoga:

Jana Freislebenová

Ivana Matoušková

Romana Šorejsová

Silvie Tokanová

Iva Vosáhlová

Jitka Prokšová

Vedoucí vychovatelka:

Hana Nevyhoštěná

Vychovatelka:

Ivana Matoušková

Jitka Prokšová