Základní škola Mnichovo Hradiště

skola obr

Charakteristika školy

Hlavní a doplňková činnost školy: Hlavní činnost školy je zaměřena na rozvíjení a kultivaci osobnosti
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na poskytování vědomostí,
dovedností a návyků, potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Škola působí speciálně pedagogickými metodami na celkový rozvoj žáka
aktivizováním jeho schopností, ale často musí odstraňovat i závažné
nedostatky způsobené negativními vlivy na jeho dosavadní vývoj.

Do školy přicházejí žáci z odlišných prostředí – přímo z rodiny, ze speciální mateřské školy, z běžné mateřské školy, ze základní školy, a proto je hlavním východiskem práce učitele důkladné poznávání žáka, jeho schopností, psychických možností i individuálních zvláštností.

Součástí školy je základní škola speciální a speciálně pedagogické centrum.

Program STAGES – info.pdf (2 MB)

plakát-projektu