Speciálně pedagogické centrum Mnichovo Hradiště

Toto SPC se zabývá především mentálním postižením a vadami řeči

Činnost SPC MH

 • zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků
 • zpracovává odborné podklady pro integraci těchto žáků do škol a školských zařízení
 • zajišťuje speciálně pedagogickou péči a vzdělávací činnosti
 • diagnostiku, poradenské služby
 • vytváří plán péče o žáka, zpracovává IVP
 • zpracovává návrh k zařazení do speciálního vzdělávání
 • provádí přímou práci s žákem

Nabízí:

 • poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole
 • zapůjčuje odbornou literaturu a pomůcky
 • spolupracuje se školními poradenskými pracovišti, pedagogicko psychologickými poradnami a středisky výchovné péče
 • pečuje o žáky s vadami řeči – provádí logopedickou diagnostiku a nápravu vad řeči
 • pracuje s dětmi s Downovým syndromem

 

Zaměstnanci SPC MH                                                                                      e-mail

 

Mgr. Soňa Razáková, psychoped, etoped

Mgr. Jana Vízková, psychoped, logoped, vedoucí SPC                                   zvs.mh@seznam.cz

Mgr. Libuše Janoušková, psychoped, logoped, surdoped

Mgr. Iva Žďánská, psychoped, logoped, tyfloped

Mgr. Anna Adámková, klinický psycholog

Mgr. Jana Mendlíková, psychoped, metodik

Mgr. Hana Vrzáňová, psychoped, logoped

Mgr.et Mgr. Romana Demjanová, psychoped, logoped

Mgr. Zuzana Hladíková, SPUCH