Zadání úkolů pro 4. ročník NOVÉ

              Anglický jazyk, 4. ročník, 15.6.2020

Good morning children! How are you?

Good morning teacher! We are fine!

Milí čtvrťáci,

V tomto školním roce je tohle váš poslední pracovní list. Už jste se naučili, jak časujeme sloveso TO HAVE – MÍT:

I HAVE – JÁ MÁM                                    WE HAVE – MY MÁME

YOU HAVE – TY MÁŠ                              YOU HAVE – VY MÁTE

HE, SHE, IT HAS – ON, ONA, TO MÁ    THEY HAVE – ONI MAJÍ        

——————————————————————————————-        

Dnes se naučíte, jak se časuje sloveso TO BE – BÝT:

I AM – JÁ JSEM                                       WE ARE – MY JSME

YOU ARE – TY JSI                                   YOU ARE – VY JSTE

HE IS- ON JE                                            THEY ARE – ONI JSOU

SHE IS – ONA JE

IT IS – TO JE                           

Jak sloveso TO HAVE – MÍT, tak sloveso TO BE – BÝT, BUDETE UMĚT ČASOVAT NAZPAMĚŤ!

NA PROCVIČENÍ ČASOVÁNÍ SLOVESA TO BE – BÝT MÁM PRO VÁS JEDNO CVIČENÍ, KDE BUDETE SPOJOVAT ČÁROU, CO K SOBĚ PATŘÍ.

THEY                                       IS                                

HE                                           ARE

IT                                            AM

WE                                          IS

I                                              IS                                                                   

SHE                                         ARE                            

YOU                                        ARE                            

A předposlední úkol, který si dnes napíšete, jsou 2 nová slovíčka:

a  boy [boj] kluk, chlapec
a girl [grl] holka, děvče

A tady mi ještě napíšete anglicky tyto věty:

Já jsem holka. ……………………………………………………………

Ty jsi kluk. …………………………………………………………………

Ty jsi holka. ………………………………………………………………

Já jsem kluk. ……………………………………………………………

Mějte se hezky milí čtvrťáci. Přeji vám při vaší práci hodně zdaru 🙂

Good bye children!                         Your teacher: Mrs Havlíková

Bye bye children!                                               Your friend:  Pepa

——————————————————————————————–

Ahoj,

všechny zdravím a posílám zase pár cvičení z učebnic.

Český jazyk

Učebnice, str. 66, cv. 13. a str. 69, první cvičení nahoře (Na jaře se …).

Matematika

Učebnice, str. 45, cv. 8 a str. 79, cv. 3.

Tak ať se vám hezky píše a počítá!

A nezapomínejte ani na hlasité čtení!

Mějte se hezky………..Rudolf Vízek, učitel

——————————————————————————————–

          Anglický jazyk, 4. třída, 1. 6. 2020 – 7. 6. 2020

Good morning children,

how are you?                 

Good morning teacher!

We are fine!

PONDĚLÍ

Milí čtvrťáci, máte ode mě velkou pochvalu, že si hezky píšete úkoly 🙂 Dnes si zopakujete slovíčka. Spojte čárou, co k sobě patří (slova, která si nepamatujete, si vyhledejte ve slovníku 🙂

sky                                          stůl

farm                                       rybník

table                                       farma

forest                                      měsíc

pond                                       nebe

sun                                          hvězda

moon                                      slunce

star                                         les

STŘEDA

Opakujeme zájmena.

Napište, jak se řekne anglicky: (co si nepamatujete, hledejte ve slovníku)

Já ………….                                         My …………..

Ty ……………                                   Vy ………………

On ………….                                        oni, ony …………….

Ona ………..

To ………….

PÁTEK

Zájmena jste si zopakovali a dnes si zkusíme, jak si pamatujete časování slovesa HAVE – MÍT.

NAPIŠTE KE KAŽDÉMU ZÁJMENU SPRÁVNÝ TVAR SLOVESA HAVE: (česky – JÁ MÁM, TY MÁŠ, ON MÁ, ONA MÁ, MY MÁME, VY MÁTE, ONI MAJÍ)

I   ……..have……    ……….já mám………..                            

YOU ………………………………  ………………………….    

HE ………………………………….  ……………………….

SHE ……………………………….  ……………………….

IT …………………………………  ………………………..

WE ……………………………   ……………………………

YOU …………………………  ………………………………….

THEY ………………………     ……………………………….

A to je na tento týden všechno, milí čtvrťáci. Mám vám odevzdat srdečné pozdravy od vašeho kamaráda Pepy, má velkou radost, že si hezky píšete úkoly 🙂

Good bye children!                                      Your teacher: Marcela

Bye bye children!                                         Your friend: Pepa

——————————————————————————————-

Ahoj čtvrťáci a čtvrťačky!

Všechny vás zdravím a posílám vám na vypracování pár cvičení, tentokrát z učebnice. Kdo totiž doma ty více jak dva měsíce pracoval pečlivě, má už pracovní sešity skoro celé vyplněné.

Český jazyk

Učebnice

str. 50/cv. 1

str. 64/cv. 7

str. 68/cv. 16

Matematika

Učebnice

str. 40, cv. 3

str. 74, cv. 3

str. 84, cv. 6

Tak se do toho dejte!

Mějte se hezky………..Rudolf Vízek, učitel

——————————————————————————————-

Ahoj žáci, posílám pár úloh z matematiky……R. Vízek

1. Hagrid chová v Zapovězeném lese 9 zimomřivých pavouků. Každý má 8 nohou. Kolik teplých bot Hagrid musí připravit na zimu, aby mu pavouci nenachladli?

Výpočet:

Odpověď: ……………………………………………………………

2. Na louce se slétlo osm draků. Každý drak má tři hlavy. Kolik hlav mají dohromady všichni draci na louce?

Výpočet:

Odpověď: ……………………………………………………………

3. Jana si dá každý den po obědě čtyři čtverečky čokolády. Kolik čtverečků čokolády sní za týden?

Výpočet:

Odpověď: ……………………………………………………………

4. Každý Mimoň má stejně jako člověk dvě nohy a dvě ruce. Oproti lidem však někteří Mimoni mají pouze jedno oko. Kolik končetin má dohromady 6 Mimoňů?

Výpočet:

Odpověď: ……………………………………………………………

5. Jeden vagón má 8 oken. Lokomotiva táhne 7 vagónů. Kolik mají dohromady oken?

Výpočet:

Odpověď: ……………………………………………………………

6. Na dvoře běhalo šest králíků a devět slepic. Kolik měli dohromady nohou?

Výpočet:

Odpověď: ……………………………………………………………

7. Doplň chybějící násobky čísel 7, 8 a 9

0, 7, ___, 21, ___, 35, ___, ___, 56, ___, 70

0, ___, 16, ___, 32, 40, ___, ___, 64, ___, 80

0, 9, 18, ___, ___, 45, ___, ___, 72, ___, 90

——————————————————————————————-

       Anglický jazyk, 4. ročník, 11.5. – 15.5.2020

GOOD MORNING CHILDREN! HOW ARE YOU? 

GOOD MORNING TEACHER! WE ARE FINE!

PONDĚLÍ

Milí žáci, k procvičení časování slovesa HAVE, přeložíte do jazyka anglického tyto věty:

Já mám pomeranč. ……………………………………………………………………………

Ty máš velký hrnek. ……………………………………………………………………………

On má velkého psa. ……………………………………………………………………………

Ona má modré auto. ……………………………………………………………………………

To má žlutý kuře. ……………………………………………………………………………

My máme velký stůl. ……………………………………………………………………………

Vy máte malý koláč. ……………………………………………………………………………

Oni mají velká jablka. ……………………………………………………………………………

ČTVRTEKspojte, co k sobě patří:

you have                                           já mám

she has                                              my máme

I have                                                 on má

we have                                             to má

he has                                                ty máš

you have                                           ona má

it has                                                  oni mají

they have                                          vy máte

PÁTEK

Tyto věty přeložte do češtiny:

This is Bob. Bob has a dog. ………………………………………

He has a dog. ………………………………………………………

This is Helen. Helen has a cat. ………………………………………………………………………

She has a cat ………………………………………………………

The cat has kittens. …………………………………………………

The kittens have toys. …………………………………………………………………………

They have toys. ……………………………………………………………………………………………………………….

A to je na týden všechno, milí čtvrťáci, přeji vám hodně zdaru při práci : )

Good bye children!                                  Your teacher: Mrs Havlíková

Bye bye children!                                                     Your friend: Pepa

——————————————————————————————-

Opět zdravím všechny čtvrťáky a čtvrťačky!

Květen je za půlkou a násobilku bychom měli už všichni umět. Už se ji učíme spolu od září. A vy teď doma víc jak dva měsíce!

Násobilka je opravdu důležitá a umět ji prostě musíme. Jinak nemůžeme postupovat v matematice dál – třeba na dělení nebo písemné násobení pod sebou.

Stejně tak je potřeba umět sčítání a odčítání.

Stejně tak psaní velkých písmen ve jménech.

Stejně tak správné psaní krátkých a dlouhých samohlásek.

Stejně tak psaní měkkého i za měkkými souhláskami a psaní tvrdého y za tvrdými souhláskami.

To všechno mají čtvrťáci a čtvrťačky znát, to všechno jsme spolu začali probírat ve škole ještě před začátkem domácí výuky.

Procvičujete si to? Třeba každý den něco? A daří se vám to?

Jestli ano, tak jste opravdoví čtvrťáci.

Ale kdo nedělá nic, čtvrťákem nebo čtvrťačkou není!

Ještě je čas to dohnat. Musíte ale chtít.

Všem u vás doma přeju zdraví…….Rudolf Vízek, učitel

—————————————————————————————-

Anglický jazyk, 4. třída, 4.5.- 8.5.2020

Good morning children!                                Good morning teacher!

Milí čtvrťáci, do dnešního dne jsem vám na stránky naší školy: www.3zsmh.cz dala 6 pracovních listů z Anglického jazyka. Pošlu vám ještě 3 pracovní listy. To znamená, že dohromady jich bude 9. Abyste mohli být ohodnoceni, vypracujte tyto listy, jak nejlépe umíte. Hotové pracovní listy + slovníček se všemi novými slovíčky mi pak přinesete/pošlete do hlavní budovy školy do 29.5.2020 do 12 h. Hodnocení se pak dozvíte v co nejkratší době.

———————————————————————————————-

Milí čtvrťáci, jak vám šli zájmena? Pepa, váš kamarád, si je hezky opakoval a už je umí jako básničku, tak věřím, že už je určitě umíte taky 🙂 Mám vás od kamaráda Pepy pozdravovat.

PONDĚLÍ

Milí žáci, jelikož jste děti šikovné a už umíte zájmena a znáte už i sloveso HAVE – MÍT, dnes se naučíte, jak skombinujeme zájmena a sloveso have. Tak pojďme na to : )

I HAVE             [aj hev]           já mám                I have a cat.

YOU HAVE      [jů hev]           ty máš                You have a cat.

HE HAS           [hi hez]            on má                He has a cat.

SHE HAS          [ši hez]            ona má            She has a cat.

 IT HAS            [it hez]            to má                 It has kittens.

WE HAVE       [wi hev]           my máme           We have a cat.

YOU HAVE      [jů hev]           vy máte              You have a cat..

THEY HAVE     [dej hev]         oni mají             They have a cat.

Všimněte si, milé děti, že sloveso HAVE má skoro u všech zájmen stejný tvar – HAVE. Jiný tvar je jen u 3 zájmen, a to u zájmena he, she a it a je totvar HAS. TO SI MUSÍTE ZAPAMATOVAT.

STŘEDA

  • Na procvičení této gramatiky mám zde pro vás cvičení.

Následující věty napíšete anglicky:

Já mám koně. ………………………………………………………

Ty máš koláč. ………………………………………………………

On má jablko. ………………………………………………………

Ona má rohlík. ………………………………………………………

My máme psa. ………………………………………………………

Vy máte auto …………………………………………………………

Oni mají prase. ………………………………………………………

PÁTEK

Milí čtvrťáci, přikládám ještě stránky, kde se můžete naučit nějaká nová zvířátka, oblečení, části těla, jídlo, hračky atd, je to i s poslechem, jsou tam i hezké hry a písničky. Mně se nejvíc líbí písnička Safari z UNIT 1! : ) (a písnička se anglicky řekne…SONG. Tak kdo tam najde song Safari? : )

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

To je na tento týden vše, hezky pracujte, nenechávejte si všechno na poslední chvíli.

Good bye children!                           Your teacher: Mrs Havlíková

Bye bye children!                                         Your friend Pepa

——————————————————————————————-

Ahoj žáci a žákyně,

pracujeme dál z domova. Jak už tady bylo mockrát napsáno, pracujeme v Pracovních sešitech.

Něčí Pracovní sešity jsem viděl, něčí ne, ale všichni by měli mít hotovo co nejvíc cvičení v Čj do strany 16 a v M do strany 45. Máte?

Další úkoly vám pravidelně dává paní učitelka Marcela z angličtiny, tak práce máte dost, ne?

Tak se do toho dejte, všechno to zkontrolujeme, nebojte.

Hlavně zdraví vám i všem u vás doma……….R. Vízek, učitel

——————————————————————————————

Ahoj,

zdravím všechny čtvrťáky a čtvrťačky a posílám týdenní pokyny.

Matematika

Už začal květen, tak se zkus naučit násobilku 9. Tabulku násobků máš zezadu na učebnici. Pak zkus vypracovat stránky 44 a 45 z Pracovního sešitu (někomu jsem ty dvě stránky dával vytištěné na zvláštních papírech). Nebo aspoň některá cvičení.

Český jazyk

Dnes jenom čtení a psaní.

1) Čti nahlas, třeba rodičům nebo sourozencům. Kdo má ode mne pohádku o zvířátkách a loupežnících, tak třeba tu. Kdo ne, tak něco jiného. A ne jenom jednou, ale vždy, kdy máš školní přípravu.

2) A z toho, co čteš, 6 řádků napiš. Rád se na to podívám.

Tak se mějte hezky………………………………Rudolf Vízek, učitel

——————————————————————————————-

 Anglický jazyk, 4. ročník, 27.4.2020

Good morning children!                                Good morning teacher!

 How are you? I´m happy and you?

Ahoj čtvrťáci, jak jste si užili víkend? Minulý týden jste dostali úkol nejen ode mě, ale i od Pepy.  Pepa je moc zvědavý, jak jste úkol zvládli. Řekla jsem mu, že jste určitě pilně pracovali jako včeličky a že až se vrátíme do školy, že si úkoly zkontrolujeme 🙂

PONDĚLÍ

Tak a máme tu zas pondělí! Váš kamarád Pepa mi řekl, že by bylo dobré, kdybych Vám tady napsala správné odpovědi z minulého pondělí. Řekla jsem Pepovi, že má pravdu a že si tak aspoň zopakujete zájmena.

Já – I [aj]

Ty – you [jů]

On – he [hi]

Ona – she[ši]

To – it [it]

My – we [wi]

Vy – you [jů]

Oni – they [dej]

A to je zároveň i váš úkol na pondělí, zopakovat si zájmena. 🙂 Tak se do toho hezky pusťte. Váš kamarád Pepa, se už pilně učí 🙂

STŘEDA

Ve středu budeme pokračovat v opakování zájmen. Zajímavé je zájmeno you – má tři písmena a v češtině má tři různé významy:

Příklad:

Ty máš pejska. You have a dog.

Vy máte pejska. You have a dog.

        

Vy máte pejska. You have a dog.

Tak vidíte, milí čtvrťáci, zájmeno you, můžete použít ve všech třech případech. Věta zní vždy stejně, ale jednou znamená zájmeno you ty, pak vy (jako vy všichni) a pak Vy, jako když někomu vykáte (např. paní učitelce vykáte). Pamatujte si to 🙂

PÁTEK

V pátek si zopakujete číslovky od 1 – 12, klikněte na odkaz níž. Je tam víc úkolů. Až uděláte první úkol, klikněte na další cvičení.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/2.numbers-1-12/numbers1.htm

Přeji vám hodně zdaru!

Good-bye children!                          Your teacher: Mrs Havlíková

——————————————————————————————–

Český jazyk

Mluvíme a píšeme ve větách. Věty jsou:

Oznamovací: Dnes je krásný den.

Tázací: Kolik je hodin?

Rozkazovací: Dojdi pro brambory!

Věty dělíme na slova. O slovech se budeme učit víc v páté třídě.

Slova dělíme na slabiky: Vlá-ďa, Hon-za, Voj-ta, Pe-tr, Luc-ka, Na-tá-li-e

Slabiky se skládají ze samohlásek a souhlásek.

Samohlásky dělíme na krátké (a,e,i,o,u,y)  a dlouhé (á,é,í,ó,ú/ů,ý).

Souhlásky dělíme na měkké (ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň), tvrdé (h,ch,k,r,d,t,n)  

a obojetné (b,f,l,m,p,s,v,z).

Po měkkých souhláskách píšeme měkké i

(židle, široká, číslo, říkanka, ptáci, jídlo, dítě, tikot, nic).

Po tvrdých souhláskách píšeme tvrdé y

(nohy, chytá, roky, ryba, sady, noty, brány).

Po obojetných souhláskách píšeme někdy měkké i, někdy tvrdé y.

To se budeme učit také v páté třídě.

TO VŠECHNO MAJÍ ČTVRŤÁCI UMĚT.

TO VŠECHNO MÁTE V UČEBNICI A V PRACOVNÍM SEŠITĚ.

MÁTE SPOUSTU ČASU SE TO NAUČIT.

A BUDU SE NA TO PTÁT, AŽ SE ZASE SEJDEME VE ŠKOLE.

Do českého jazyka patří i čtení a psaní.

Čtěte a pište, to vám připomínám pořád.

Matematika

V matematice sčítáme, odčítáme, násobíme a dělíme.

Sčítání zpaměti

8 + 5 = 13  Pětku si rozdělíme na 2 (abychom měli 10) a 3                

8 + 2 = 10   + 3 = 13

Odčítání zpaměti

14 – 6 = 8  Šestku si rozdělíme na 4 (abychom měli 10) a 2             

14 – 4 = 10   – 2 = 8

Písemné sčítání pod sebou

Počítáme jednotky 5 + 7 = 12

do jednotek napíšeme 2 a 10 přidáme k desítkám.

Říkáme si: pět plus sedm rovná se dvanáct, napíšeme 2.

Tu desítku (můžeme si ji ukázat třeba na palci) přidáme k desítkám.

Říkáme si tři plus ta jedna rovná se čtyři, plus dvě rovná se šest.

Napíšeme 6.

Vypadá to, že je to těžké, ale skoro všichni jsme to už ve škole uměli.

Tak si vzpomeňte. 🙂

Písemné odčítání pod sebou

3 – 7 neumíme, musíme si rozměnit jednu desítku,

abychom měli 13 – 7.

Pak si říkáme, že třináct mínus sedm rovná se šest, napíšeme 6.

Tu desítku, kterou jsme si rozměnili na jednotky, už nemáme, tak ji musíme od desítek odečíst. Říkáme si pět mínus ta jedna rovná se čtyři, mínus tři rovná se jedna. Napíšeme 1.

Také to vypadá, že je to moc těžké, ale hodně příkladů jsme spolu ve třídě už spočítali a někdo to už hezky uměl. Kdo ne, teď má čas se to naučit. 🙂

A VŠECHNO TO MÁTE V UČEBNICI!

Násobení a dělení

Násobení

Násobilku jste začali už ve třetí třídě a spolu ji děláme už od září.

Násobilku musí každý čtvrťák umět. Podívej se do učebnice pro čtvrťáky, že to je pravda.

Násobilku se musel naučit každý. Já i Marcela i Martina. Máma i táta i strejda i babička. Každý! 🙂

Musíte se ji naučit i vy.

KDO BUDE NÁSOBILKU UMĚT, DOSTANE JEDNIČKU DO ŽÁKOVSKÉ PŘES CELOU STRÁNKU!

A kdo ne? No, co myslíte, že dostane?

Dělení

Dělení zatím dělat nemůžeme, kdo chce dělit, musí nejprve umět násobilku.

Vy teď máte hodně a hodně času. Nemáte přírodovědu ani vlastivědu, nemáte geometrii, informatiku ani sloh, nemáte výtvarku, hudebku, tělocvik ani pracáky.

O TO VÍC ČASU MÁTE NA MATEMATIKU, ČEŠTINU A ANGLIČTINU.

UČTE SE, NEJSOU PRÁZDNINY, JE JEN NAŘÍZENO UČENÍ DOMA!

Dnes neposílám žádné nové cvičení z Čj ani příklady z matematiky.

Obojího máte dost v Pracovních sešitech. Tak pracujte tam, budu to kontrolovat.

Tak ahoj a do práce!

Rudolf Vízek, váš učitel

———————————————————————————————

 Anglický jazyk, 4. třída, 20.4.2020

Good morning children!                              Good morning teacher!

How are you? I´m fine and you? : )

Tak jak se vám daří, milí čtvrťáci? Věřím, že k úkolům přistupujete zodpovědně a že si všechny úkoly, které vám posílám na stránky naší školy pečlivě píšete a stejně tak si opakujete i slovíčka 🙂 Myslím na vás a už se těším, až se zase potkáme ve škole 🙂

PONDĚLÍ

Na dnes si váš kamarád Pepa pro vás připravil úkol.

  „Milí žáci, v následujícím úkolu je v každém řádku slovo, které nepatří mezi ostatní. Všechna slova si přepište do sešitu nebo na papír a slovo které do řádku nepatří, podtrhněte.“

a cake, an apple, a doll, an orange, a roll, chips

a dog, a chicken, a bell, a hen, a pig, a cat, a pigeon

the sky, the forest, the pond, the farm, the bell

Jsem zvědav, jak jste úkol zvládli. 🙂  Až přijdete do školy, společně se na něj podíváme. Váš kamarád Pepa 🙂

STŘEDA

Milí čtvrťáci naučili jsme se už skoro všechna osobní zájmena. Víme, jak se řekne, JÁ, TY, TO, MY, VY, ONI. Nevíte ještě, jak se řekne ON a ONA. Tyto dvě slovíčka si dnes napíšete do slovníčku a hezky si je uložte do paměti. 🙂

he [hi] on
she [ši] ona

Úkol na středu je: přiřaďte správně k sobě anglické zájmeno a české zájmeno:

I                                              on

We                                          ty, vy

He                                           oni

You                                         my

They                                       to

It                                             ona

She                                         já

PÁTEK

Milí čtvrťáci, jaká kouzelná slovíčka znáte v češtině? Správně – PROSÍM a DĚKUJI 🙂 Dnes si vás vyzkouším, jestli si pamatujete kouzelná slovíčka v jazyce anglickém. Doplňte chybějící písmena:

P_EA_SE

TH_NK YOU

(kdo si nevzpomene, podívá se do slovníčku a kdo to nenajde ani ve slovníčku, najde si to na internetu)

A to je na tento týden všechno 🙂 Mějte se hezky!

                                                           Goodbye children!

Your teacher: Mrs Havlíková

——————————————————————————————

Ahoj, posílám další pozdrav.

Matematiku i češtinu doplňte do těchto papírů. Někdo už to i papírově, ostatním to mohou vyzvednout rodiče ve škole (každé dopoledne 8 – 11:30). Nebo si to vytisknout nebo to mohou napsat na jiný papír nebo do sešitu. A založit, rád se na to podívám.

A nezapomínejte na ty Pracovní sešity!

Jinak se mějte hezky, všechny vás zdravím………….Rudolf Vízek, váš učitel

Český jazyk                                                                       Jméno:

1) Doplňte krátké nebo dlouhé samohlásky v této písničce:

Pod  našima  okny  teče  vodička,

n_p_j  m_  m_  m_l_  m_h_  k_n_čk_.

J_  h_  n_n_p_j_m,  j_  s_  k_ně  b_j_m,

j_  s_  k_ně  b_j_m,  ž_  js_m  m_l_čk_

Že ji neznáte? Tak tady ji máte:

https://www.youtube.com/watch?v=fcBQ1hdsxxM

2) Měli jste se doma naučit jako říkanku začátek písničky Měkké „I“ a tvrdé „Y“.  Naučili?

První půlku vám napovím:

Ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni
Tam se všude píše měkké i
Měkké i, ne ypsilon
Ypsilon by napsal slon
Kde se píše pouze měkké i?
v ŽI ŠI ČI ŘI CI JI DI TI NI 

Umíte?

Tak teď ji napište.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A tu druhou půlku už nenapovím, musíte zpaměti.

Napište ji sem:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pozor – nemusíte psát všechno najednou, klidně si to psaní rozdělte na 2 dny.

Matematika                                                       Jméno:

1) Autobus Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav

V Mnichově Hradišti nastoupilo do autobusu 26 lidí.

Ve Veselé 3 vystoupili a 8 nastoupilo.

V Bakově nad Jizerou vystoupilo 12 a nastoupili 4.

V Kosmonosech vystoupili 4 a nenastoupil nikdo.

Kolik lidí vystupovalo z autobusu v Mladé Boleslavi?

Výpočet: ________________________________

Odpověď: _______________________________________________

2) Příklady:

Napiš pod sebe a vypočítej.

39 + 6                                 

44 + 8                                 

52 – 3                                  

81 – 9  

3) Slepice

Paní Eva má 9 slepic.

Její soused, pan Adam, má slepic 8 krát více.

Kolik slepic má pan Adam?

Výpočet: _____________________________

Odpověď: ___________________________________________

A kolik slepic mají dohromady?

Výpočet:

Odpověď: _____________________________________________

4) Příklady

8 . 6 =                                                                                  9 . 5 =

6 . 7 =                                                                                  7 . 8 =

8 . 8 =                                                                                  7 . 7 =

9 . 7 =                                                                                  3 . 8 =

4 . 6 =                                                                                  9 . 6 =

——————————————————————————————-

Anglický jazyk, 4. třída, 13.4.2020

Good morning children!                                Good morning teacher!

How are you? I´m fine : )      And you?

Po Velikonočním týdnu se můžeme zase pustit vesele do práce 🙂 Doufám, že si úkoly hezky píšete a hezky zakládáte do nějakých desek nebo do sešitu z Anglického jazyka. Kdo si úkoly nedělá teď, bude si je muset udělat všechny až se vrátíme do školy, takže je určitě lepší si je udělat teď, aby pak toho na vás nebylo moc.

PONDĚLÍ

Dnes budeme pokračovat v opakování nové slovní zásoby. Tentokrát jsem si pro vás připravila překlad. Napíšete česky tyto věty:

The stars are in the sky. They are little.

……………………………………………………………………………

The moon is in the sky. It is big.

……………………………………………………………………………

STŘEDA

Dnes se na vás přišel podívat váš kamarád Pepa : )      

Milé děti, byl bych rád, kdybyste mi nakreslily 4 obrázky:

THE SUN:                                                                 THE SKY:

THE MOON:                                                              STARS:

Teda, to nám zas ten týden utekl jako voda! Zítra už je zas pátek! 🙂

PÁTEK

Úkol na pátek je velice jednoduchý a určitě ho zvládnete, jak se říká, levou zadní 🙂

Takže připravte si „levou zadní“! Úkol zní:

Podtrhni slova, která jsou v množném čísle:

A dog, the dogs, a house, the house, the houses, a star, an apple, the apples, a cake, the cakes, the apple, the roll, the rolls, a flower, the flowers, the table, the tables, a mug, the mugs, a mushroom, the mushrooms, the jug, a jug, the jugs, a pear, the pears, the orange, the oranges.

Až to budete mít podtržené, byl bych rád, kdybyste mi napsali, jaké členy se před slovy nachází, jestlipak si pamatujete, jak jim říkáme?

A to je pro tento týden vše, milí čtvrťáci : )

Přeji vám hodně zdaru při práci!

Good bye children!

                                               Your teacher:            Mrs Havlíková

———————————————————————————————

Ahoj,

zdravím všechny a posílám pár pokynů k domácí práci. Pozor, nezapomeňte mi poslat odpověď na slovní úlohu, která je na konci dnešního textu!

ČESKÝ JAZYK

Samohlásky

Krátké samohlásky (a,e,i,o,u,y) a dlouhé samohlásky (á,é,í,ó,ú nebo ů,ý) jsme ve škole procvičovali dost dlouho, tady si je můžete zopakovat: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky

Měkké a tvrdé souhlásky

Několikrát si nahlas přečtěte tuto říkanku a pak se ji naučte nazpaměť.

Ve škole se mi pak předvedete.

MĚKKÉ „I“ A TVRDÉ „Y“

Ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni tam se všude píše měkké i.

Měkké i, ne ypsilon. Ypsilon by napsal slon.

Kde se píše pouze měkké i? v ŽI ŠI ČI ŘI CI JI DI TI NI.

Hy, chy, ky, ry, k tomu dy, ty, ny. Tam se všude píše tvrdé y.

Tvrdá y jsou bez tečky. Véčka mají stonečky.

Kde se píše pouze tvrdé y? v HY CHY KY RY a pak v DY TY NY.

Říkanka je vlastně písnička, pokračuje ještě dál, ale to už se učit nazpaměť nemusíte. Můžete si ji ale poslechnout:

Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-1-uroven/5499

MATEMATIKA

Dnes jeden příklad:

Vesnicí Ptýrov projede každý den osm autobusů.

Městem Bakov nad Jizerou projede denně autobusů sedmkrát více.

Kolik autobusů projede každý den Bakovem?

Odpověď mi napište SMS na číslo 604 466 140 nebo e-mailem na adresu rudviz@seznam.cz 🙂

Těším se na vaše odpovědi.

Doporučuji i sledování pořadů ÚčíTelka v televizi.

Mějte se hezky……………..Rudolf Vízek, učitel

————————————————————————————————

Anglický jazyk, 4. třída 6.4.2020

„Good morning children! How are you?“ Už slyším, jak odpovídáte: „Good morning teacher!“

Milí žáci, doufám, že už máte hotové všechny úkoly z minulého týdne. A že se tak můžeme s radostí pustit do nových úkolů. Úkoly si hezky zakládejte buď do sešitů z angličtiny nebo do nějakých desek. Společně si je pak zkontrolujeme.

PONDĚLÍ

Dnes začneme novou lekci, která se jmenuje In the sky, co v jazyce českém znamená: Na nebi nebo Na obloze.

V této lekci máme jenom 3 nová slovíčka. Já vám je teď tady napíšu i s výslovnosti tak si je hezky napíšte do slovníčku, kdo slovníček nemá, napíše si je na papír a založí si je. Uděláme si 3 sloupečky.

sky  [skáj] nebe
the sun [d san] slunce
the moon [d můn] měsíc

Slovička si hezky několikrát přečtěte a hezky si je uložte do paměti.

A teď abychom si slovíčka procvičili, máme zde ještě něco ke čtení: Text si přečtěte a přeložte do českého jazyka, překlad napište na papír nebo do sešitu.

The stars, the sun and the moon are in the sky. The sky is grey. The sun is yellow. The moon is white. And the stars are yellow, green and blue and red. 

Kdo by zapomněl, co je to star, tak star v českém jazyce znamená hvězda.

STŘEDA

Ve středu si přepište tento text do sešitu nebo na papír: The stars, the moon and the sun are in the sky. The sky is grey. The sun is orange. The moon is white. And the stars are yellow, green and blue and red.

PÁTEK

A co nás čeká v PÁTEK? Přiletěl se na vás podívat váš kamarád Pepa, kterého máte moc rádi.

      „Hello children, how are you? I´m happy and you?“

Mám pro vás úkol! Odpovězte na otázku podle vzoru:

What is it? It is a flower.

What is it? ……………………………………………………………………..

  What is it? …………………………………………………………………………

  What is it? ……………………………………………………………………….

Přeji vám při vaší práci hodně zdaru!  

Good bye children!                                      

Your teacher: Mrs Havlíková

————————————————————————————————

Ahoj!

Čtete? Píšete? Tak to je dobře. A co matematika? To počítání je asi nejtěžší, co?

Kdo si myslí, že už násobilku umí, může si to zkusit tady:

http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky

Kdo ne, má ještě čas se ji naučit, čtvrťáci a čtvrťačky by ji ale umět měli. A když se tu násobilku teď nemůžeme učit spolu, zkuste to zvládnout sami. Když budete trénovat často, nejlépe každý den, tak to půjde, uvidíte.

A co sčítání a odčítání? Zkus to:

http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/pexeso-scitani-do-100-prechod-pres-10

O násobilce 9 jsme ještě nemluvili, ale kdo už násobilku 8 umí a chce se podívat na násobilku 9, ať se mrkne sem:

A můžete mi napsat, jak vám to v té matematice jde.

Český jazyk si dáme příště,

mějte se hezky……….R. Vízek, učitel 

rudviz@seznam.cz

Ahoj, čtvrťáci a čtvrťačky,

posílám vám další pozdrav. Všechno, co jsem psal minule o čtení, psaní, násobilce a českém jazyce, pořád platí. Čtěte si, pište, učte se násobilku.

Přece nechcete špatně číst, ošklivě psát a neumět počítat, ne?

Tak třeba ta matematika – co násobilka, už ji umíte? Třeba, že  6 . 8 = 48  a taky, že  8 . 8 = 64 ?  A ostatní násobky čísla 8 taky? Tak to je dobře. Kdo to neumí, ať se to honem naučí.

Jak už jsem psal minule, můžete si zkoušet příklady z pracovního sešitu od strany 1 do strany 43.

A teď to hlavní: Kdo ode mne potřebuje poradit, něco vysvětlit nebo mi cokoliv sdělit, ať mi napíše e-mail na adresu rudviz@seznam.cz. Kdo e-mail nemá, ať pracuje podle pokynů na téhle školní webové stránce.

Tak se mějte hezky, noste roušku a myjte si ruce……R.Vízek, váš učitel.

Ahoj, čtvrťáci,

doufám, že jste zdrávi, a doufám taky, že nezapomínáte na školu. No, já vám ji teď připomenu, tady je pár pokynů:

1) Čtěte si a pište. Čtěte si nahlas, je jedno co. A procvičujte si psaní – taky je jedno co, ale ať to k něčemu vypadá. Obojí tak 20 minut denně, klidně s přestávkami.

2) Počítejte. Máte čas, tak se naučte násobilku 8. Procvičovat můžete cokoliv v pracovním sešitu až do stránky 43. Taky stačí 20 minut, ale každý den – tak si to nejlíp zapamatujete.

3) Procvičujte si i češtinu. Krátké a dlouhé samohlásky, tvrdé a měkké souhlásky. Podle pracovního sešitu do str. 16. I tady stačí 20 minut.

Také je potřeba nechodit zbytečně mezi lidi a často si mýt ruce i obličej!

Tak zatím ahoj………………………………………………………………………………….………………R. Vízek, váš učitel