Zadání úkolů pro 3. ročník NOVÉ

              Anglický jazyk, 3. ročník, 15.6.2020

Good morning chidlren! How are you?

Good morning teacher! We are fine!

Dobrý den, třeťáci, při návštěvě u vás jsem vám dala každému 7 pracovních listů. Měli jste je odevzdat do 12. 6. 2020. Do dnešního dne jsem od nikoho z vás nedostala žádný vypracovaný pracovní list. Vypracované pracovní listy, jak jsem vám již sdělovala, budou sloužit jako podpůrný prostředek při vašem hodnocení na vysvědčení.

Tento pracovní list bude opakovací.

Úkol na tento týden zní:

Vepiš správné anglické názvy: kdo neví, jak se slovíčko píše, podívá se do slovníčku.

Kdo si pracovní list nemůže vytisknout, může si obrázek nakreslit sám a pod obrázek napíše anglicky, co je na obrázku. Pepa už má úkol hotový, učil se doma po celou dobu karantény, takže to pro něj nebyl žádný problém. Taky vás všechny pozdravuje, ale nerozumí tomu, proč jste zatím nikdo z vás neodevzdal žádný pracovní list.

On už je má všechny hotové!

Good bye children!                        Your teacher: Mrs Havlíková

Bye bye children!                                                     Your friend Pepa

——————————————————————————————–

3. ročník + Anička

Matematika

Pracovní list A, B, C

Psaní

Pracovní list 1, 2

Čtení

Jakákoliv oblíbená kniha

Komersovi mají úkoly k vyzvednutí u paní ředitelky. Pošlete, prosím, do školy vypracované úkoly.

——————————————————————————————-

 Anglický jazyk, 3. ročník, 1. 6. 2020 – 7.6.2020

Good morning children!

Good morning teacher!

How are you?

We are fine!

Dobrý den, třeťáci, zatím jsem nedostala od žádného z vás vypracované úkoly z Anglického jazyka, které vám posílám na stránky naší školy. Měli jste možnost je přinést v pátek 29.5. a v pondělí 1.6. Tyto vypracované úkoly budou sloužit jako podpůrný prostředek při vašem hodnocení na vysvědčení.

Do 12. 6. 2020 máte možnost přinést do školy 7 vypracovaných pracovních listů včetně nových slovíček ve slovníku.

Po tomto datu však budete nadále dostávat na stránky naší školy úkoly. 🙂

ÚTERÝ

Opakujeme slovíčka z poslední lekce. V tomto úkolu budete spojovat čárou slova, která k sobě patří:

rabbit                          kohout

chicken                       slepice

rooster                        holub

pigeon                        kuře                           

hen                             králík

on                               farma

farm                           na

ČTVRTEK

Milí třeťáci, dnes se naučíte počítat do deseti.

Pro správnou výslovnost čísel se podívejte na stránky: https://www.helpforenglish.cz/article/2007081701-cisla-1-99 

Poslechněte si, jak se čísla správně vyslovují.

Ted vám čísla ještě napíšu a vy si je přepište do slovníků 🙂

1 one [wan] jeden
2 two [tů] dvě
3 three [srí] tři
4 four [fór] čtyři
5 five [fajv] pět
6 six [six] šest
7 seven [sevn] sedm
8 eight [ejt] osm
9 nine [najn] devět
10 ten [ten] deset

PÁTEK

Procvičíme si čísla.

Mám pro vás další úkol. Spojte čárou čísla, která k sobě patří.

One                             8

Two                                                    4

Three                          1

Four                                        2

Five                                                     9

Six                               3

Seven                                                  5

Eight                            10

Nine                                                    6

Ten                                         7

A to je pro tento týden vše.

Věřím, že všechny úkoly si hezky vypracujete a odevzdáte ve škole.

Good bye children!                               Your teacher: Mrs Havlíková

Bye bye children                                             Your friend Pepa

——————————————————————————————-

3. ročník + Anička

ČTENÍ – jakákoliv dětská kniha – 1 stránku denně

PSANÍ – z čítanky nebo z jakékoliv knihy přepiš 5 vět každý den

MATEMATIKA – vypracuj pracovní listy č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Pracovní listy pro žáky 3. ročníku jsou opět k vyzvednutí u paní ředitelky.

——————————————————————————————-

ÚKOLY – OBDOBÍ 25. 5. – 31. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Opakujte si a procvičujte abecedu, pokračujte ve čtení oblíbené knížky, popřípadě čítanky. Každý den opište ze slabikáře 5 vět (je jedno, jaké věty si vybereš) 🙂

MATEMATIKA

Pokud jste vypracovali všechny pracovní listy, vypočítejte v sešitě stránku s počítáním do 100. Na papír si zkoušejte psát číselnou osu po desítkách – 0, 10, 20, 30….. 🙂

PRVOUKA

Namalujte jarní obrázek, co se právě děje v přírodě 🙂

——————————————————————————————-

              Anglický jazyk, 3. ročník, týden od 11.5.-15.5.2020

Good morning children, how are you? Good morning teacher, we are fine!

                                                                                              And you?

ÚTERÝ

Milí třeťáci, věřím, že už jste se naučili, že anglicky se řekne králík – rabbit, kohout – rooster, slepice – hen, kuře- chicken a holub – pigeon. Dnes si o nich budeme číst. Název textů je: On a little farmNa malé farmě a On a big farmNa velké farmě. Klikněte na odkaz nahrávky, dejte si ukazováček na řádek a hezky poslouchejte, pak si text přečtěte sami : )

Nahrávku si pusťte klidně i víckrát. Pak si ji zase víckrát přečtěte nahlas, dokud se vám nebude zdát, že vaše čtení je podobné čtení v nahrávce… Přeji hodně zdaru : )

ČTVRTEK

Dnes budete mít za úkol přeložit do českého jazyka text, který  máte nahoře:  On a big farm a On a little farm. Kdo si nebude moct vzpomenout na slovíčko, podívá se do svého slovníčku. Já vám můžu připomenout, že zájmeno we = my, zájmeno I = já, have = mít. Ale není to nic těžkého a vy to určitě zvládnete : )

PÁTEK

V pátek se naučíte říkanku. Nejdřív si ji poslechněte z nahrávky a pak si do říkanky můžete třeba doplnit svoje oblíbené zvířátko nebo někoho koho máte rádi 🙂

Říkanku vám přeložím do českého jazyka já:

Jedna, dvě, tři, já mám ráda pejsky a pejsci mají rádi mě.

Jedna, dvě tři, já mám ráda kočky a kočky mají rády mě.

A to je pro tento týden všechno. Připomínám, aby jste si pracovní listy vypracovávali průbežně a nenechávali si všechno na poslední chvíli. Nezapomeňte, že 29.5.2020 odevzdáte v hlavní budově školy 9 pracovních listů a slovník se všemi novými slovy ke kontrole.

Good bye children!                            Your teacher: Mrs Havlíková

Bye bye children                           Your friend:  Pepa     

———————————————————————————-

ÚKOLY NA TÝDEN OD 11.5. – 17.5.

PRO 3. ROČNÍK + Aničku jsou k vyzvednutí u paní ředitelky na hlavní budově.
 
MATEMATIKA – PRACOVNÍ LIST č. 1, 2, 3, 4, 5, 6

PSANÍ – PRACOVNÍ LIST č. 1, 2

ČTENÍ – jakákoliv knížka, časopis

PRVOUKA – PRACOVNÍ SEŠIT – dopracovat chybějící stránky.

——————————————————————————————-

              Anglický jazyk, 3. ročník, 4.5. – 8.5. 2020

Good morning, children!                               Good morning, teacher!

Milí třeťáci, do dnešního dne jsem vám na stránky naší školy: www.3zsmh.cz dala 6 pracovních listů z Anglického jazyka. Pošlu vám ještě 3 pracovní listy. To znamená, že dohromady jich bude 9. Abyste mohli být ohodnoceni, vypracujte tyto listy, jak nejlépe umíte. Hotové pracovní listy + slovníček se všemi novými slovíčky mi pak přinesete/pošlete do hlavní budovy školy do 29.5.2020 do 12 h. Hodnocení se pak dozvíte v co nejkratší době.

——————————————————————————————-

ÚTERÝ

Tento týden, milí žáci, se naučíte anglicky další zvířátka. Otevřete si své slovníčky, udělejte si 3 sloupečky a hezky pište:

on [on] na
a rabbit [rabit] králík
a hen [hen] slepice
a chicken [čikin] kuře
a rooster [rustr] kohout
a pigeon [pidžn] holub

Jako vždy si slovíčka několikrát přečtěte a uložte do paměti : )

ČTVRTEK

  • Aby se vám slovíčka lépe pamatovala, následující slovíčka si opíšete:

a rabbit …………………………………………………………………

a hen …………………………………………………………………

a chicken ……………………………………………………………

a rooster ……………………………………………………………

a pigeon ……………………………………………………………

PÁTEK

A pro ještě lepší zapamatování nových slov se podívejte na následující stránku a přečtěte si ji celou. Jsou tam hezké obrázky zvířátek.

www.anexpres.cz/3/farm

Milí třeťáci, přikládám ještě stránky, kde se můžete naučit nějaká nová zvířátka, oblečení, části těla, jídlo, hračky atd, je to i s poslechem, jsou tam i hezké hry a písničky. Mně se nejvíc líbí písnička Safari z UNIT 1! : ) (a písnička se anglicky řekne…SONG. Tak kdo tam najde song Safari? : )

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

To je na tento týden vše, hezky pracujte, nenechávejte si všechno na poslední chvíli.

Good bye children!                                 Your teacher: Mrs. Havlíková

Bye bye children                                              Your friend: Pepa

——————————————————————————————-

Anglický jazyk, 3. ročník, 28.4.2020

Good morning, children!                               Good morning, teacher!

How are you? I´m happy and you?

Ahoj třeťáci, jak jste si užili víkend? Jak se vám líbila videa o barvách? Zazpívali jste si písničku? Líbila se vám? Já věřím, že ano. Pepovi se líbila mooc a pořád si ji zpívá 🙂 Až se zase uvidíme ve škole, můžeme si ji společně zazpívat. Věřím, že úkoly z minulého týdne už máte hotové a hezky založené v deskách.

ÚTERÝ

Naučili jsme se používat „is“, co česky znamená „je“. Abyste si to zopakovali, napíšete tyto věty anglicky:

Kočka je bílá. …………………………………………………………………………………

Pes je černý. …………………………………………………………………………………

Ryba je červená. …………………………………………………………………………………

Kůň je hnědý. ………………………………………………………………………………….

ČTVRTEK

Ve čtvrtek si napíšete do slovníčků nová slovíčka. Hezky si udělejte 3 sloupečky.

put [put] dát něco někam
give [giv] dát někomu něco
in [in] do, v
a box [box] krabice

Slovíčka si hezky víckrát přečtěte a uložte si je do paměti. To je váš úkol na středu. 🙂

PÁTEK

Dnes si uděláte cvičení na procvičení nových slov. Následující věty napište česky.

Please, put the teddy in the box. …………………………………………………………………………………

Please, put the doll in the box. …………………………………………………………………………………

Please, give me a car. ……………………………………………………………………………………

Please, give me a horse. ……………………………………………………………………………………

A to je na tento týden všechno, milí třeťáci: ) Mějte se hezky a hezky pracujte.

Goodbye children!                                         Your teacher: Mrs Havlíková

A loučí se s vámi i váš kamarád Pepa: Bye bye children!

——————————————————————————————–

 Anglický jazyk, 3. ročník, 21.4.2020

Good morning, children!                          Good morning, teacher!

How are you? I´m fine and you?

Tak jak se vám daří, milí třeťáci? Věřím, že k úkolům přistupujete zodpovědně a že si všechny úkoly, které vám posílám na stránky naší školy pečlivě píšete a stejně tak si opakujete i slovíčka 🙂 Myslím na vás a už se těším, až se zase potkáme ve škole 🙂

ÚTERÝ

V úterý si zopakujete barvy a to tak, že se podíváte na video, které se nachází v tomto odkazu:https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA,

A aby se vám barvičky lépe opakovali, můžete si ještě poslechnout a zazpívat písničku, která je schovaná v tomto odkazu:

Milí třeťáci, kdo z vás si pamatuje, jak se řekne anglicky písnička? Kdo si vzpomene, napíše mi to na papír.  (já jen připomenu, že to slovo začíná písmenkem „s“) Hooop….a úterý je za námi 🙂

ČTVRTEK

Milí třeťáci, dnes vám nejdřív přečtu vyprávění o hračkách já a pak si to přečtete vy sami. Pozorně poslouchejte nahrávku, klidně si ji pusťte víckrát. Po přečtení si text přeložte do češtiny. Všechny slovíčka z textu už znáte a ty, která jste zapomněli, si najdete ve svém slovníku. 🙂

AJ pro třeťáky – audiozáznam – stačí kliknout a poslouchat 🙂

…. a aby se vám lépe četlo, poslouchat vás bude i váš kamarád Pepa 🙂

PÁTEK

Dnes si uděláte cvičení na procvičení množného čísla. Je to cvičení z červené cvičebnice, kterou máte doma – str.41/1.

Přeji vám hodně zdaru při práci. Neodkládejte úkoly na poslední chvíli, abyste pak toho neměli moc.

Goodbye children!                                 Your teacher: Mrs Havlíková : )

———————————————————————————————

 Anglický jazyk, 3. ročník, 15.4.2020

GOOD MORNING, CHILDREN!               GOOD MORNING TEACHER!

How are you? I´m fine : )      And you?

Po Velikonočním týdnu se můžeme zase pustit vesele do práce 🙂 . Doufám, že si úkoly hezky píšete a hezky zakládáte do nějakých desek nebo do sešitu z Anglického jazyka. Kdo si úkoly nedělá teď, bude si je muset udělat všechny až se vrátíme do školy, takže je určitě lepší si je udělat teď, aby pak toho na vás nebylo moc.

Úterý

V úterý budeme ještě opakovat. Podívejte se na internetu na stránky: www.anexpres.cz/3/toys

Každé slovo si přečtěte nahlas. Kdo zapomněl, jak se některé slovo vyslovuje, podívá se do slovníčku. Celou stránku si přečtěte a přeložte do českého jazyka.

Čtvrtek

V minulých dnech jsme si opakovali, dnes začneme novou lekci č.10. Naučíme se v ní, jak se řekne anglicky myš, myši, ryba, ryby a voda. Takže si otevřete slovníčky a zapište si nová slova do slovníčků.

a mouse [ə maus] myš
mice [majs] myši
a fish [ə fiš] ryba
fish [fiš] ryby
water [wotr] voda

Slovíčka si několikrát přečtěte a uložte do paměti 🙂

Teď si každé slovíčko opíšete do celého řádku:

a mouse: ………………………………………………………………………

mice ……………………………………………………………………………

a fish …………………………………………………………………………..

fish …………………………………………………………………………….

water …………………………………………………………………………..

Výborně a úterní úkol máte za sebou! Nezapomeňte si úkol založit do desek nebo do sešitu : )

A hurá máme tu už PÁTEK, to nám to zase rychle uteklo.

V pátek se na vás přišel podívat váš kamarád Pepa:

  Hello Children! 

Byl bych rád, kdybyste mi nakreslili tyto obrázky:

Grey mouse:

Red fish:

Blue water:

2 black mice:

3 green fish:

Hodně zdaru při vaší práci vám přeje:

Your teacher: Mrs Havlíková : ) 

Good bye children!

———————————————————————————————–

Anglický jazyk, 3. třída, 6.4.2020

„Good morning children! How are you?“ Už slyším, jak odpovídáte: „Good morning teacher!“

Milí žáci, doufám, že už máte hotové všechny úkoly z minulého týdne. Tak se můžeme s radostí pustit do úkolů nových. Úkoly si nezapomínejte hezky zakládat buď do sešitů z angličtiny, nebo do nějakých desek. Společně si je pak zkontrolujeme.

Úkol na ÚTERÝ bude pro vás určitě hračka. Budete spojovat čárou slovíčka, která k sobě patří.

a plane                                   auto

a boat                                     parník

a bell                                      kůň

a ship                                      hračka

a horse                                   letadlo

a car                                       prase

a toy                                       panenka

a cat                                       zvonek

a pig                                       pes

 a horse                                  kočka

a dog                                      loďka

a doll                                      hračka

———————————————————————————————————

Úterní úkol jste napsali určitě bez problémů a už tady máme ČTVRTEK! To nám to ale utíká! Připravila jsem si pro vás na čtvrtek čtení a poslouchat vás bude váš známý kamarád Pepa! Pepovi se po vás moc stýská, tak jsem mu řekla, že vás ve čtvrtek bude poslouchat, jak čtete.

Pepa: „Dnes vás budu poslouchat, jak čtete, tak se snažte. Jestli si nebudete jistí, jak se co vyslovuje tak se radši podívejte do slovníčku. Text si nejdřív přečtěte a pak ho přeložte do českého jazyka, překlad napište na papír. A ještě mám pro vás jednu radu: výslovnost slov si můžete poslechnout i na internetu, na stránce: https://translate.google.cz je tam dole tlačítko, které když zmáčkněte, tak vám řekne výslovnost.

I like toys. I have a little bell. I have a big doll. I like my toys. I like my little horses. I have a brown horse. And a grey horse. And a white horse. You have a black horse. You like your horse. We have horses. We like the horses.

PÁTEK

A hurá už je tu pátek, na pátek tu pro vás mám úkol na opakování. Jestlipak si pamatujete, jak se tvoří množné číslo? Jestli ne, připomenu Vám to. Ke každému slovu se přidá na konec slova písmeno „s“ Například: toy – toys

Plane ……………………………………………………….

Boat ………………………………………………………..

Doll …………………………………………………………..

Bell ………………………………………………………….

Horse ………………………………………………………

Car …………………………………………………………

Ship ………………………………………………………..

Cat ………………………………………………………..

Dog …………………………………………………………

Pig …………………………………………………………..

Ship ………………………………………………………..

 A to je na tento týden vše. Goodbye children! Tak vám zase přeji hodně zdaru a chuti do práce!

Your teacher                                                          Mrs Havlíková

———————————————————————————————————

Čtení – Pokračujeme každý den jednu novou stránku.
 

Psaní – Písanky by už měly být dopsané, nakopírované úkoly ze psaní jsou připravené ve škole u paní ředitelky.

Matematika – V pracovním sešitě má být hotovo do str. 41

Dále žáci vypracují:
str. 45 (celou)                                                                                
str. 46/cvičení 2, 3
str. 47 – nahoře vymalovat obrázek
str. 48/cvičení 1, 2, 3

Další úkoly z matematiky jsou připravené opět ve škole!
 
Prvouka – str. 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
 
Někteří žáci mají své pracovní sešity ve škole, proto prosím rodiče, aby je s novými úkoly vyzvedli u paní ředitelky. Po návratu do školy bude z těchto úkolů provedeno hodnocení za druhé pololetí.

3. ROČNÍK

ČTENÍ – čítanka od str. 67 – zopakovat již přečtené, dále pokračovat a přečíst každý den 1 stránku.

PSANÍ – opakovat na papír – vše, co je v písance natištěno tiskacím písmem, děti přepisují na papír. Úkoly (papíry) pak děti přinesou do školy (jako kontrola domácí přípravy)!!!

MATEMATIKA – procvičovat na papír – rodiče (nebo babička, děda, starší sourozenec) napíše každý den 15 příkladů na sčítání a 15 příkladů na odečítání do 20.

Například: 9 + 4 =                                  15 – 8 =

                  5 + 7 =                                  13 – 6 =

Opět všechny papíry později donese žák do školy ke kontrole!!! Bude důsledně kontrolováno, jak žáci plnili úkoly.

PRVOUKA – vypracovat všechny stránky, které se týkají JARA.