UZAVŘENÍ ŠKOLY Z DŮVODU KARANTÉNY – OD 25. 11. DO 30. 11. 2020

Oznamujeme, že z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 byla škola od 25. 11. do 30. 11. 2020 uzavřena rozhodnutím KHS Středočeského kraje.

Informace pro zákonné zástupce:

Žáci, kteří musí na testy, budou informováni do středy 25. 11. 2020 ředitelkou školy, nebo třídním učitelem.