ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 18. 11. 2020

Rozhodnutí ředitelky školy týkající se otevření školy od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranu úst a nosu / rouška, šátek, nákrčník apod./ ve společných prostorách školy/ chodby, WC / a během ranní družiny. Vyučující dohlédnou na pravidelné větrání třídy během vyučovacích hodin a o přestávkách a ve školní družině. Toto rozhodnutí platí pro všechny objekty školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Švermova 380.

V Mnichově Hradišti 16. 11. 2020

                                                       Ředitelka školy Mgr. Soňa Razáková