Zadání úkolů pro 1. ročník NOVÉ

Milé děti, dnes vám rozesílám poslední úkoly a informace pro tento školní rok.

 V červnu už umíme:

 MATEMATIKA  

Rozklad čísla v oboru do 5

Sčítání v oboru do 5 – stále si kreslíme kolečka

Odčítání v oboru do 5 – škrtáme kolečka

 Porovnávání čísel v oboru do 5

ČTENÍ                   

Poznáme písmena A, I, E, O, U, Y, M, L, V, S, T, Jmalá i velká.

Umíme přečíst slova vytvořená z otevřených slabik (volá, málo, vosy,…)

Přečteme krátký text doplněný obrázky.

PSANÍ                  

Umíme napsat psací tvary těchto písmen:

a, A, i, e, o, O, u, y, m, M, l, v, V, s, t, j

Spojíme písmena do slabik.

Opíšeme i přepíšeme krátká slova.

——————————————————————————————

Milé děti. Na konci května bychom měli umět:

PSANÍ    

Psaní y, i ve spojení v slabice my, vy, ty, ly                 

Začínáme psát s

ČTENÍ     

Čtení písmene t ve slabikáři                 

Začínáme poznávat písmeno s, S

MATEMATIKA     

Sčítáme do 5 – malujeme si kolečka                               

Odčítáme do 5 – škrtáme kolečka

Mějte se hezky ::-)

————————————————————————–

Milé děti,

v květnu se učíme psát číslici 5.

V písance pokračujte – každý den 4 řádky.

Až půjdete s rodiči na procházku, podívejte se, co kolem vás kvete.

Namalujte obrázek. Chtěla bych 3 červené tulipány 🙂

—————————————————————————-

Pracujte podle plánu, jak jsme se dohodli 🙂

Pokud se vám nebude dařit cokoli z nového učiva, netrapte se tím a procvičujte to co vám půjde 🙂

—————————————————————————————–

Ahoj všichni prvňáčci. Moc na vás myslím, se všemi rodiči jsem mluvila. Takže píšu jen přehled, co byste asi měli mít hotové.

MATEMATIKA – celý březen a duben počítáme do 4

Umíme napsat číslici 4                      

Umíme porovnávat co je více, co je méně:

Příklad:

2 je menší než 4

3 je větší než 2     

Sčítáme do 4 s názorem – kreslíme si k tomu třeba kolečka a zapíšeme příklad.

Odčítáme do 4 s názorem – kolečka škrtáme.

ČTENÍ – Během března čtení s písmenem V

            – Během dubna čtení s písmenem Y

PSANÍ – Umíme napsat malé l samostatně, spojit do slabiky la, le, li, lo, lu, psaní slov ze známých písmen ( malá, láme, melu, lomí …)

V dubnu procvičujeme  velké  M, A, O a nové písmeno malé v

– spojování do slabik

Vše píšeme podle písanky 🙂