Zadání úkolů pro 3. ročník NOVÉ

Anglický jazyk, 3. třída, 6.4.2020

„Good morning children! How are you?“ Už slyším, jak odpovídáte: „Good morning teacher!“

Milí žáci, doufám, že už máte hotové všechny úkoly z minulého týdne. Tak se můžeme s radostí pustit do úkolů nových. Úkoly si nezapomínejte hezky zakládat buď do sešitů z angličtiny, nebo do nějakých desek. Společně si je pak zkontrolujeme.

Úkol na ÚTERÝ bude pro vás určitě hračka. Budete spojovat čárou slovíčka, která k sobě patří.

a plane                                   auto

a boat                                     parník

a bell                                      kůň

a ship                                      hračka

a horse                                   letadlo

a car                                       prase

a toy                                       panenka

a cat                                       zvonek

a pig                                       pes

 a horse                                  kočka

a dog                                      loďka

a doll                                      hračka

———————————————————————————————————

Úterní úkol jste napsali určitě bez problémů a už tady máme ČTVRTEK! To nám to ale utíká! Připravila jsem si pro vás na čtvrtek čtení a poslouchat vás bude váš známý kamarád Pepa! Pepovi se po vás moc stýská, tak jsem mu řekla, že vás ve čtvrtek bude poslouchat, jak čtete.

Pepa: „Dnes vás budu poslouchat, jak čtete, tak se snažte. Jestli si nebudete jistí, jak se co vyslovuje tak se radši podívejte do slovníčku. Text si nejdřív přečtěte a pak ho přeložte do českého jazyka, překlad napište na papír. A ještě mám pro vás jednu radu: výslovnost slov si můžete poslechnout i na internetu, na stránce: https://translate.google.cz je tam dole tlačítko, které když zmáčkněte, tak vám řekne výslovnost.

I like toys. I have a little bell. I have a big doll. I like my toys. I like my little horses. I have a brown horse. And a grey horse. And a white horse. You have a black horse. You like your horse. We have horses. We like the horses.

PÁTEK

A hurá už je tu pátek, na pátek tu pro vás mám úkol na opakování. Jestlipak si pamatujete, jak se tvoří množné číslo? Jestli ne, připomenu Vám to. Ke každému slovu se přidá na konec slova písmeno „s“ Například: toy – toys

Plane ……………………………………………………….

Boat ………………………………………………………..

Doll …………………………………………………………..

Bell ………………………………………………………….

Horse ………………………………………………………

Car …………………………………………………………

Ship ………………………………………………………..

Cat ………………………………………………………..

Dog …………………………………………………………

Pig …………………………………………………………..

Ship ………………………………………………………..

 A to je na tento týden vše. Goodbye children! Tak vám zase přeji hodně zdaru a chuti do práce!

Your teacher                                                          Mrs Havlíková

———————————————————————————————————

Čtení – Pokračujeme každý den jednu novou stránku.
 

Psaní – Písanky by už měly být dopsané, nakopírované úkoly ze psaní jsou připravené ve škole u paní ředitelky.

Matematika – V pracovním sešitě má být hotovo do str. 41

Dále žáci vypracují:
str. 45 (celou)                                                                                
str. 46/cvičení 2, 3
str. 47 – nahoře vymalovat obrázek
str. 48/cvičení 1, 2, 3

Další úkoly z matematiky jsou připravené opět ve škole!
 
Prvouka – str. 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
 
Někteří žáci mají své pracovní sešity ve škole, proto prosím rodiče, aby je s novými úkoly vyzvedli u paní ředitelky. Po návratu do školy bude z těchto úkolů provedeno hodnocení za druhé pololetí.

3. ROČNÍK

ČTENÍ – čítanka od str. 67 – zopakovat již přečtené, dále pokračovat a přečíst každý den 1 stránku.

PSANÍ – opakovat na papír – vše, co je v písance natištěno tiskacím písmem, děti přepisují na papír. Úkoly (papíry) pak děti přinesou do školy (jako kontrola domácí přípravy)!!!

MATEMATIKA – procvičovat na papír – rodiče (nebo babička, děda, starší sourozenec) napíše každý den 15 příkladů na sčítání a 15 příkladů na odečítání do 20.

Například: 9 + 4 =                                  15 – 8 =

                  5 + 7 =                                  13 – 6 =

Opět všechny papíry později donese žák do školy ke kontrole!!! Bude důsledně kontrolováno, jak žáci plnili úkoly.

PRVOUKA – vypracovat všechny stránky, které se týkají JARA.

Velikost zobrazení
Kontrast barev