INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Provozní opatření vzhledem ke Covid- 19 (hlavní budova, odloučené pracoviště)

Ranní družina, je vzhledem k hygienickým požadavkům zrušena. Obě budovy školy se otevírají v 7:30. Na základě hygienických opatření byl upraven rozvrh hodin v jednotlivých třídách.

Vychovatelky odvádějí žáky od hlavní budovy (dvůr školy) do odloučeného pracoviště (domku) v 7:40. Žáci nebudou vpuštěni do budovy, vyčkají před školou, nebo v areálu školy.

Při vstupu do školy:

Žáci bez doprovodu rodičů budou vpuštěni do školy v 7:30 – rouška, desinfekce rukou, měření teploty. Pověřené osoby: Vondrášková, Langová.

V případě viditelných projevů onemocnění, odvede žáka pověřená osoba do určené místnosti, kde žák vyčká po dobu nezbytně nutnou, než ho vyzvedne zákonný zástupce, nebo osoba určená zákonným zástupcem.

Žáci bez projevů onemocnění odchází do své třídy a vyčkají příchodu vyučujícího do 8:00.

V případě viditelných projevů onemocnění žáka a za přítomnosti rodiče – pověřená osoba pošle dítě domů. Rodič informuje lékaře a poté nahlásí třídnímu učiteli další postup.

Postup při testování žáka v přítomnosti rodiče:

Testování na onemocnění Covid-19 probíhá v pondělí a ve středu v 7:30-8:00. Rodiče s dítětem, kteří chtějí být přítomni u testování, odchází: Hlavní budova (sál) a odloučené pracoviště (domek) – šatna v přízemí, kde se řídí instrukcemi pověřené osoby.

Testování v pondělí:

Žák je negativní, odchází do své třídy a rodič opouští budovu školy.

Žák je pozitivní, obdrží potvrzení o pozitivitě a odchází s rodičem ze školy. Jeho spolužáci pokračují v prezenční výuce. Rodič informuje lékaře dítěte. Návrat pozitivně testovaného žáka do školy, je možný pouze s prokázaným negativním výsledkem RT – PCR testu, nebo po ukončení izolace, či karantény.

Testování ve středu:

Žák je negativní, odchází do své třídy a rodič opouští budovu.

Žák je pozitivní, obdrží potvrzení o pozitivitě a odchází s rodičem ze školy. Jeho spolužáci a určení pedagogové opouští školu do nařízené karantény. Rodiče i pedagogové informují svého lékaře o této situaci. Návrat pozitivně testovaného žáka, zaměstnance do školy, je možný pouze s prokázaným negativním výsledkem RT – PCR testu, nebo po ukončení izolace, či karantény.

Postup při testování žáka v nepřítomnosti rodiče:

Testování na onemocnění Covid-19 probíhá v pondělí a ve středu v 8:00-8:45 v kmenových třídách.

Testování v pondělí:

Žák s negativním výsledkem testů pokračuje v prezenční výuce.

Žák je pozitivní, odchází do izolační místnosti, kde vyčká příchodu zákonného zástupce, který obdrží potvrzení o pozitivitě. Rodiče informují svého lékaře o této situaci. Návrat pozitivně testovaného žáka do školy, je možný pouze s prokázaným negativním výsledkem RT – PCR testu, nebo po ukončení izolace, či karantény.

Testování ve středu:

Žák s negativním výsledkem testů pokračuje v prezenční výuce.

Žák je pozitivní, odchází do izolační místnosti, kde vyčká příchodu zákonného zástupce, který obdrží potvrzení o pozitivitě. Pokud má některý z žáků pozitivní výsledek testu, ostatní spolužáci včetně určených pedagogů opouští školu do nařízené karantény. Rodiče i pedagogové informují svého lékaře o této situaci. Návrat pozitivně testovaného žáka, zaměstnance do školy, je možný pouze s prokázaným negativním výsledkem RT – PCR testu, nebo po ukončení izolace, či karantény.

Žák, který nebude přítomen ve škole v určené testovací dny, se po příchodu do školy musí otestovat.

Učitelé ve třídách budou dbát na pravidelné a důkladné mytí rukou – viz leták, časté větrání ve třídách.

Vybavení třídy- papírové ručníky, mýdlo, dezinfekce

Vybavení WC- papírové ručníky, mýdlo, dezinfekce

Omezení volného pohybu o přestávkách na nezbytné minimum.