INFORMACE PRO KLIENTY SPC

Rozhodnutí ředitelky školy o omezení provozu Speciálně pedagogického centra:

1) Logopedické nápravy, které probíhají mezi 7 a 8 hodinou ranní se přesunují do budovy Obránců míru 1078 nebo probíhají distančně.

2) Logopedické nápravy a intervence ostatní mohou začít v budově J. Švermy až od 13. 30 hodin.

3) Provoz SPC ve Volnočasovém centru probíhá bez omezení.

V Mnichově Hradišti 13. 10. 2020

Ředitelka školy Mgr. Soňa Razáková