CESTA PRO ŽÁKY, STUDENTY A SENIORY PO KRAJI ZDARMA

Chcete jezdit od 1. 9. 2020 veřejnou dopravou zdarma?

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let mají možnost od 1. září 2020 se zapojit do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

Podmínky proplacení žákům, studentům a učňům

· Základní podmínkou proplacení je dojíždění do školy a zpět

· Trvalé bydliště na území Středočeského kraje

· Věk od 6 let do vystudování střední školy nebo učiliště

· Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy

· Využívání pouze čtvrtletního a ročního kuponu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy, která není zařazena v systému Pražské integrované dopravy nebo Středočeské integrované dopravy, budou proplaceny jízdenky

· Bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě

Jak postupovat?

· Studenti zasílají žádosti elektronicky, senioři elektronicky nebo písemně · Formuláře a další informace jsou k dispozici na www.stredoceskejizdne.cz

· Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena na účet

Více informací najdete na www.stredoceskejizdne.cz

Informační linka 257 280 844 (po – pá 08.00 – 14.00 hod)