PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU!

Vážení rodiče,

předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. od 8 hodin ve třídách s jejich třídními učiteli (zhruba 30 minut).

Domek – 1., 2., 3. ročník

Hlavní budova – 4., 5. 9. ročník, speciální třídy

6., 7., 8. ročník zvolil jiný způsob předání.

Žáci musí mít roušky a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Toto prohlášení si můžete vyzvednout ve škole.

Netýká se žáků, kteří chodí do školy na nepovinnou výuku!